Slide

VIETNAM

INDUSTRY SUPPORTING ALLIANCE

Là liên minh vì mục tiêu “Việt Nam hùng cường 2045” và vì “Sứ mạng góp phần hỗ trợ phát triển công nghiệp Việt Nam”, tập trung vào 3 mục đích:

Cung cấp giải pháp kết nối truyền thống và kết nối số giữa  các công ty công nghiệp phụ trợ tại Việt nam với các công ty đầu chuỗi, giữa chuỗi và đặc biệt các công ty OBM thế hệ mới của Việt Nam (Kết nối Lead Firm – S.I)

Phát triển thành viên có cùng quan điểm phát triển Công nghiệp VN

Hoạt động công tác xác hội có ý nghĩa cho cộng đồng Công nghiệp VN
#sharetobeshared

LÝ DO RA ĐỜI

Theo lời kêu gọi của Chính phủ “Vì một Việt Nam hùng cường 2045”, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước từ nay đến giữa thế kỷ XXI. Các thành viên sáng lập với tôn chỉ mục đích cung cấp các giải pháp cụ thể để xúc tiến kết nối giao thương.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

MÔ HÌNH TỔ CHỨC

THAM GIA CÙNG VISA

Các bên tham gia

TRIẾT LÝ CỦA CHÚNG TÔI

Với sự chung tay góp sức của tất cả các thành viên trong việc tạo cơ hội kết nối giúp ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam, chắc chắn sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong tương lai cho ngành công nghiệp Việt Nam.

THÀNH VIÊN SÁNG LẬP

International Logistics Corporation

Hoạt động trong lĩnh vực Logistics với sứ mệnh giúp khách hàng đổi mới và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng

Fado Global Trade E-solutions

Nhà cung cấp dịch vụ kết nối thương mại trên nền tảng số hàng đầu Việt Nam

SUZUME Trading co., Ltd

Là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc kết nối giao thương giữa Nhật Bản và Việt Nam

Nhat Nam Mechanical Company

Là một trong nhiều OEM start-up thuần Việt có cùng tinh thần phát triển công nghiệp tại Việt Nam

Hung Dung Development and Investment Co., Ltd

Có nhiều kinh nghiệm kết nối các đơn vị công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam

THÀNH VIÊN

Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ TP HCM
Dự án kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ LINKSME
Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam
Hiệp hội bao bì Việt Nam
Request For Quotation
Main Menu x