Tình trạng tồn bãi 100% tại Tân Cảng Cát Lái

VISA- MỘT SỐ GIẢI  PHÁP CHO DOANH NGHIỆP TRƯỚC TÌNH TRẠNG TỒN BÃI 100% TẠI TÂN CẢNG CÁT LÁI (TCCL)

Hiện nay trước tình hình giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, lượng hàng nhập tồn tại cảng cát lái đã đạt 100% công suất trong khi nguồn nhân lực tại cảng lại thiếu 50%. Cảng Cát Lái có nguy cơ phải tạm thời ngưng tiếp nhận tàu, chờ giải phóng bớt hàng trên bãi

Vậy giải pháp nào cho doanh nghiệp XNK giảm thiểu chi phí lưu cont, lưu bãi tại cảng và giải quyết khó khăn thiếu rỗng?

Request For Quotation
Main Menu x